SRIYA SUWANNARAT AIA FA MDRT Financial Advisor | Tel: 06-2996-5956

อยากประสบความสำเร็จ ต้องมีทั้งแผน “เชิงรุก” และ “เชิงรับ” ให้สมดุล

ทำประกัน

หลายคนคงมีความฝัน อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มั่งคั่งร่ำรวย ให้ตัวเองและครอบครัวภูมิใจ แต่การจะไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจได้นั้น นอกจากต้องใช้ความพยายามและความสามารถของตัวเอง ที่เราควบคุมได้แล้ว ยังมีความไม่แน่นอนต่างๆ ในชีวิต ที่เราควบคุมไม่ได้ มาขัดขวางให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายด้วย ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น

  • การเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง
  • อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว
  • การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
  • การจากไปก่อนวัยอันควร ที่อาจส่งผลให้คนข้างหลังเดือดร้อน
  • การกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ

หลายคนอาจคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว และต้องการรีบเร่งที่จะประสบความสำเร็จ จึงทำให้มุ่งเน้นไปที่การทำงาน หารายได้ให้มากๆ และคิดว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ เพียงแค่ดูแลสุขภาพให้ดี แต่ในความเป็นจริง ยิ่งทำงานหนัก มีเวลาพักผ่อนน้อย สุขภาพก็อาจจะยิ่งทรุดโทรม และถึงแม้จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่หากโชคร้ายล้มป่วยขึ้นมา เงินที่อุตส่าห์หามาได้มากมาย ก็อาจหายไปกับค่ารักษาพยาบาลที่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า ต้องเตรียมไว้มากแค่ไหนถึงจะเพียงพอ


เพราะเหตุนี้การวางแผนไปสู่ความสำเร็จที่ดี จึงต้องรอบคอบรัดกุม ไม่มุ่งแต่จะ “รุก” เดินหน้าอย่างเดียว แต่ต้องรู้จัก “รับ” ระวังไม่ให้ถอยหลังด้วย

เรามาดูกันว่า มีรูปแบบประกันใดที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลุยไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกำลัง โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ช่วยให้เราโอนย้ายความเสี่ยงและไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการได้ ตัวอย่างเช่น

ประกันคุ้มครองทุพพลภาพ และประกันเงินชดเชยรายได้รายวัน เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจทำให้เราต้องหยุดงาน ทำให้เรายังมีเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องหยุดพักรักษาตัว และมีเงินก้อนไว้สำรองหากไม่สามารถทำงานต่อไปได้

ประกันสุขภาพ เพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องนอนโรงพยาบาล เราไม่ต้องนำเงินสำรองที่เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงเงินที่เตรียมไว้ให้ตัวเองสำหรับเกษียณก่อนเวลา มาใช้เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพงแสนแพง

ประกันเงินก้อนโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง เพื่อเป็นเงินทุนในการรักษาโรคร้ายแรง หรือไว้รองรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาจากการรักษา และการดำรงชีวิต ในยามที่เราทำงานหาเงินไม่ได้ ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว เช่น สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care ที่มอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา ด้วยค่าเบี้ยประกันคุ้มค่าเพียง 1,970 บาท/ปี** สำหรับความคุ้มครอง 1,000,000 บาท (**คำนวณจากเพศชาย อายุ 30 ปี)

หัวใจของการทำประกัน จึงเป็นการทำเพื่อสร้างเกราะป้องกัน “รักษา” เงินเก็บของเราไม่ให้รั่วไหลหรือสร้างเงินชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การทำประกัน จึงเป็นการยอมสละเงินส่วนน้อย เพื่อ “ปกป้อง” เงินส่วนใหญ่ของเราให้มั่นคงปลอดภัย ด้วยความไม่ประมาท

ดังนั้น “ความคุ้มค่า” ของการทำประกัน จึงไม่ใช่เรื่องของผลกำไร หรือผลตอบแทนสูงๆ แต่คือ “การสร้างความอุ่นใจ” เพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับเราได้นั่นเอง

หมายเหตุ

ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

SRIYAWEALTHPLAN.COM : บริการวางแผนการเงินออนไลน์ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ
Logo