SRIYA SUWANNARAT AIA FA MDRT Financial Advisor | Tel: 06-2996-5956

ประกันโรคร้ายแรง

ปกป้องความสุขของครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง อย่าให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคนทั้งบ้าน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองด้วยวงเงินความคุ้มครองที่สูง
ควรทำตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อเบี้ยประกันที่ถูก

ประกันโรคร้ายแรงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินเก็บเพียงพอกับค่ารักษาตัวจากการเจ็บป่วยโดยทั่วไป (ซึ่งค่าใช้จ่ายมักจะไม่สูงมาก) แต่อาจไม่เพียงพอกับค่ารักษาโรคร้ายแรงซึ่งอาจต้องใช้เงินหลักล้าน รวมถึงพนักงานบริษัทและข้าราชการที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว แต่วงเงินอาจไม่สูงพอและจำกัดขอบเขตการรักษาอยู่ในบางสถานพยาบาลเท่านั้น

 

ความโดดเด่นของประกันโรคร้ายแรงของเอไอเอ คือ

  • มีแบบประกันที่หลากหลาย ตั้งแต่แบบที่เน้นคุ้มครองโรคพบบ่อยไม่กี่โรค ไปจนถึงแบบที่ครอบคลุมโรคร้ายแรงทั้งระยะต้นไปจนถึงระยะรุนแรง
  • เอไอเอมอบส่วนลดเบี้ยประกันโรคร้ายแรงสูงสุดถึง 25% สำหรับแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้
  • มีบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management: PMCM)* โดย Medix ที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษา 3 กลุ่มโรค (มะเร็งและเคสต้องสงสัยมะเร็ง, หัวใจและหลอดเลือด, โรคกระดูกและข้อที่ไม่ต้องการการรักษาโดยเร่งด่วน) โดยการดูแลของทีมแพทย์ผู้เชียวชาญและพยาบาลผู้ประสานงานทางการแพทย์ตลอด 24 ชัวโมง

*รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Medix ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/Medix.html

 

เรื่องน่ารู้
 

  • ควรซื้อประกันโรคร้ายแรงตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีและอายุยังน้อย เพื่อที่จะไม่ถูกเพิ่มเบี้ยประกันในกรณีที่สุขภาพไม่ดีและยังได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือถูกปฏิเสธการรับประกันเนื่องจากมีโรคประจำตัวซึ่งไม่สามารถรับประกันภัยได้

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 06-2996-5956

 @sriyawealthplan

สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณากรอกข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลารอคอย (WAITING PERIOD) คืออะไร

ระยะรอคอย เป็นระยะเวลาหลังจากซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) จะยังไม่สามารถเรียกร้องเงินสินไหมชดเชยได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกจ่ายของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัย โดยทั่วไประยะเวลารอคอยของโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ 30 – 120 วัน ขึ้นอยู่กับโรคและเงื่อนไขตามที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยปรับตามอายุหรือไม่

ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจะมีการปรับเบี้ยตามช่วงอายุทุกๆ 1 ปี หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก

ถ้าไม่ตรวจพบโรคร้ายแรงในช่วงที่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อครบสัญญาจะได้รับผลประโยชน์อะไร

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เนื่องจากเป็นการซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นผู้เอาประกันจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อครบสัญญา

ถ้าครอบครัวมีประวัติโรคร้ายแรง จะทำประกันได้ไหม

ทำได้ แต่บริษัทอาจขอเพิ่มเบี้ยประกัน หรือ ไม่รับคุ้มครองบางโรค ตามดุลพินิจของบริษัท ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันที่ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงเรียกร้องสินไหม

หากเคยเป็นโรคร้ายแรงแต่รักษาหายแล้ว จะซื้อได้หรือไม่

กรณีที่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน จะต้องได้รับการพิจารณาจากทางฝ่ายพิจารณารับประกันโดยจะประเมินความเสี่ยงจากประวัติการรักษาภายในระยะเวลา 5 ปีและเอกสารยืนยันทางการแพทย์ ในการอนุมัติการซื้อประกัน

ซื้อแต่เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมอย่างเดียวได้หรือไม่

ไม่ได้ หากเป็นสัญญาเพิ่มเติมจะใช้แนบกับแบบประกันชีวิตหลักเท่านั้น

ใช้เอกสารอะไรบ้างในการเบิกเคลมค่ารักษาโรคร้ายแรง

สำหรับประกันโรคร้ายแรง เอกสารที่ใช้มีดังนี้ 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมชดเชยโรคร้ายแรง 2. ผลการตรวจเนื้อเยื่อ เลือด หรือไขกระดูกทางกล้องจุลทรรศน์โดยพยาธิแพทย์ หรือแพทย์ทางโลหิตวิทยา

SRIYAWEALTHPLAN.COM : บริการวางแผนการเงินออนไลน์ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ
Logo