SRIYA SUWANNARAT AIA FA MDRT Financial Advisor | Tel: 06-2996-5956

สร้างความสำเร็จของคุณไปพร้อมกับเรา

เอไอเอ ดูแลและสนับสนุนในหลายๆ ด้าน เพื่อให้คุณสำเร็จในอาชีพได้ตามฝัน

ทุกปัญหา...มีทางออก

โปรแกรมตัวแทน

ถ้างานที่ทำอยู่ไม่มั่นคง…มาเปิดโอกาสเรียนรู้อาชีพใหม่ จะทำเต็มเวลา หรือ ทำเป็นงานเสริม อาชีพดีๆ ที่คุณกำหนดเองได้

  • AGENT PROGRAM
  • STANDARD AGENT
  • LIFE ADVISOR
  • FINANCIAL ADVISOR

สัมผัสประสบการณ์ดีๆ กับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ

อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ คือหนึ่งในอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่ง ไม่ใช่แค่อิสรภาพทางการเงินที่จะได้รับ หรือการมีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น แต่คุณจะมีโอกาสสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นด้วย จากสถิติของสมาคมประกันชีวิตไทย เปรียบเทียบสถิติประกันชีวิตของประเทศไทยกับประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย พบว่าคนไทย 100 คนมีกรมธรรม์เพียง 37%* ดังนั้น เอไอเอ จึงขอเชิญชวนให้ท่านมาช่วยวางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรงแก่ครอบครัวคนไทย นอกจากรายได้และความสำเร็จที่ท่านจะได้รับแล้ว แต่นั่นยังหมายถึงครอบครัวชาวไทยที่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีกด้วย

*ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ปี 2561
 

 

 

 

ตัวแทนประกันชีวิต (AIA STANDARD AGENT)

Learn More

ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต (AIA LIFE ADVISOR)

Learn More

ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน (AIA FINANCIAL ADVISOR)

Learn More

สนใจสมัครเป็นตัวแทน

SRIYAWEALTHPLAN.COM : บริการวางแผนการเงินออนไลน์ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ
Logo