SRIYA SUWANNARAT AIA FA MDRT Financial Advisor | Tel: 06-2996-5956

3 โจทย์พิชิตชีวิตเพื่อความสงบสุขทางใจ สำหรับคนวัยเกษียณ

3 โจทย์พิชิตชีวิตเพื่อความสงบสุขทางใจ สำหรับคนวัยเกษียณ

สำหรับผู้ที่เริ่มเข้าวัยเกษียณหรืออยู่ในวัยเกษียณแล้ว ผ่านอะไรมามากจนถึงบั้นปลายชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของ “ความสงบสุขทางใจ” โจทย์ของชีวิตสำหรับคนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญด้วยกัน 3 เรื่อง ได้แก่

1. มีเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้ชีวิตโดยมีอิสระทางการเงิน ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในยามที่รายได้ลดน้อยลง หากอยากแน่ใจว่ามีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณหรือไม่ ก็ต้องลองคำนวณเงินเกษียณทั้งหมดที่ต้องมี โดยลองคำนวณจากค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 12 เดือน x 25 ปี

ตัวอย่างเช่น หากหลังเกษียณคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท ก็ควรจะต้องมีเงินเกษียณประมาณ 30,000 x 12 x 25 = 9,000,000 บาท

โดยต้องรู้จักนำเงินเก็บที่มีอยู่ ไปบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงย เพื่อไม่ให้แพ้เงินเฟ้อ เช่น วางแผนการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ความเสี่ยงปานกลาง หรือแบ่งเงินบางส่วนมาอยู่ในประกันชีวิตแบบเน้นออมเงิน เพื่อให้มีเงินเกษียณส่วนที่ปลอดภัยไว้ใช้ในวันข้างหน้าบ้าง

สำหรับผู้ที่เกษียณแล้ว แต่มีเงินเก็บไม่เพียงพอตามที่คำนวณ ก็เป็นอีกโจทย์ที่เราต้องขบคิดต่อว่าจะปรับชีวิตอย่างไร เช่น ลดรายจ่ายบางอย่างลงไปได้หรือไม่ หรือสามารถหารายได้เพิ่มเติมจากความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่จากแหล่งอื่นๆ 

2. เจ็บป่วยแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องค่ารักษา

สังขารย่อมร่วงโรยไปตามวัย แต่ใจเราไม่จำเป็นต้องร่วงโรยตาม ถ้าเราเตรียมพร้อมวางแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว อุ่นใจ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน นอกจากนี้เราควรต้องสำรวจสิทธิรักษาพยาบาลต่างๆที่มีอยู่ เช่น จากประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้า (บัตรทอง) หรือสิทธิรักษาพยาบาลของราชการ เพื่อใช้รองรับค่ารักษากรณีต่างๆที่เงินสำรองฉุกเฉินอาจไม่เพียงพอ 

3. เห็นลูกหลานรักใคร่กลมเกลียวกัน

หากเราอยากเห็นลูกหลานรักใคร่กลมเกลียวกัน ก็ควรต้องวางแผนจัดการจัดการทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเรา ด้วยการทำพินัยกรรมให้เรียบร้อย หรือเราสามารถใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาดได้อีกด้วย 

การวางแผนเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งด้วยประกันชีวิตจึงมีข้อดีมากมาย อาทิเช่น

  • ให้ผลประโยชน์แก่คนข้างหลังด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ซึ่งต่างจากการลงทุนในรูปแบบอื่น
  • มั่นใจได้ว่าคนที่เรารักจะได้รับผลประโยชน์ตามความต้องการของเราในวันที่เราจากไป
  • รับเงินเอาประกันอย่างรวดเร็ว โดนไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล
  • ลดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว
  • หมดความกังวลเรื่องภาษีมรดก เนื่องจากเงินจากประกันชีวิตที่ส่งมอบให้ทายาท ถือเป็นหนึ่งในเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

แบบประกันที่เหมาะกับวัยเกษียณ จึงควรเป็นประกันที่ตอบโจทย์เรื่องต่างๆดังกล่าว ได้แก่

  1. ประกันชีวิตเพื่อส่งต่อความมั่งคั่ง โดยเฉพาะประกันชีวิตควบการลงทุนที่คุ้มครองตลอดชีพ เช่น AIA Smart Wealth (Unit Linked) ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าเบี้ยที่จ่าย และมีการลงทุนที่ให้เงินเติบโตไปพร้อมๆกัน โดยจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว สามารถสร้างและส่งมอบความมั่งคั่งได้พร้อมกันในกรมธรรม์เดียว
  2. ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับรองรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยเกษียณของตนเอง แต่หากใครเป็นกังวลว่า อายุมากแล้วจะทำประกันสุขภาพได้ไหม ก็ขอให้สบายใจว่า หากเรายังสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และยังอยู่ในช่วงอายุที่รับประกัน (ไม่เกิน 70 ปี) ก็ยังมีโอกาสทำประกันได้เสมอ แต่ก็ต้องวางแผนการจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ดี เนื่องจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพในช่วงวัยเกษียณจะค่อนข้างสูง ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น
  3. ประกันรูปแบบต่างๆที่สามารถซื้อให้ลูกหลาน เพื่อจะได้มั่นใจว่าเราสามารถดูแลพวกเขาได้แม้ในวันที่เราไม่อยู่ เช่น AIA CI SuperCare 10/99 (ไม่มีเงินปันผล) แบบประกันหลักที่มอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะนานตลอดชีวิต (ถึงอายุ 99 ปี) ด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี

แม้วัยเกษียณจะเป็นวัยที่เข้าสู่การพักผ่อนกายใจแล้วก็ตาม แต่ยังอาจจะมีเรื่องการเงินอยู่อีกหลายเรื่องที่ต้องวางแผนต่อให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักนำเงินเก็บที่เตรียมไว้มาบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงย การรู้จักวางแผนเตรียมรองรับความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ที่นับวันมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และการวางแผนส่งมอบทรัพย์สินให้เรียบร้อยหากเราต้องจากไป ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด การทำประกันก็สามารถเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้วางแผนได้ แม้สำหรับคนที่เกษียณอายุแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

SRIYAWEALTHPLAN.COM : บริการวางแผนการเงินออนไลน์ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ
Logo